696 469 187 kontakt@czopor.pl

Przeprowadzone wykłady

2018
 • „Occlusal workflow in orthodontics”
 • „Diagnostyka Obrazowa Stawów Skroniowo-Żuchwowych”
2017
 • „Optymalny zgryz; jak go znaleźć i utrzymać?”
 • „Leczenie ortodontyczne zorientowane na drogi oddechowe. Nowe wzorce leczenia w ortodoncji. Wspomaganie cyfrowe”
 • „1 Kongres Unii Stomatologii Polskiej”
 • „II Majówka Ortodontyczna”
 • „Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego”
 • „EFP BASIC-Biofunkcyjna koncepcja leczenia problemów okluzyjnych i posturalnych w ramach planu rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej „
2016
 • „Bruksizm, oddychanie i sen oraz ich powiązania z bólem obszaru jamy ustnej i twarzy, startym uzębieniem, stresem, bólami głowy ale również z refluksem żołądkowo-jelitowym”
 • „Jak diagnozować i leczyć bruksizm”
 • „Diagnostyka i planowanie leczenia ortodontycznego w 3D”
 • „Diagnostyka i terapia Układu Ruchowego Narządu Żucia. Projektowanie i wykonanie szyn relaksacyjnych oraz repozycyjnych z respektem dla stawu skroniowo-żuchwowego”
 • „Rola ortodonty w leczeniu pacjentów niestabilną okluzją”
 • „19 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”
 • „Współpraca interdyscyplinarna: Próba optymalizacji rezultatów leczenia u pacjentów z zaburzoną estetyką stomoatologiczną”
 • „Diagnostyka i leczenia pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym”
 • „II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej”
 • „Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym”
 • „Leczenie ortodontyczne za pomocą przezroczystych alignerów ORTHOCAPS”
 • „VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Bóle i inne objawy chorobowe odczuwane w obrębie głowy, twarzy, połączenia głowowo-szyjnego- epidemiologia, patogeneza, diagnostyka, terapia”
 • „Radiologia szczękowo-twarzowa”
 • „Międzynarodowa Konferencja: Okluzja,rejestracja,rehabilitacja,interdyscyplinarne spojrzenie na leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia”

Kontakt

(+48) 696 469 187

ortoczopor@onet.pl

Poznań 60-177 ul. Wołodyjowskiego 41