696 469 187 kontakt@czopor.pl

In Memoriam

Lekarz Stomatolog
Wojciech Czopor

Specjalista Ortodonta

2018 ” Occlusal workflow in orthodontics ” P.Echarri, DDS, Yong-Min
Jo,DDS,MS,Ph.D.2018 ” Diagnostyka Obrazowa Stawów
Skroniowo-Żuchwowych ” dr n.med.A.Szalcunas, dr
n.med.M.Kulesa-Mrowiecka

2017 ” Optymalny zgryz; jak go znaleźć i utrzymać? ” Dr Wolf-Dieter Seeher.
2017 ” Leczenie ortodontyczne zorientowane na drogi oddechowe.Nowe
wzorce leczenia w ortodoncji.Wspomaganie cyfrowe ”
dr R.Moles
2017 ” 1 Kongres Unii Stomatologii Polskiej ” prof.dr hab n.med.M.Dominiak
2017 ” II Majówka Ortodontyczna ” dr L.Giuseppe Ruso,
tech.dent.M.Ciaatiello, tech.dent.P.Matusiak, mgr M.Tarasiuk
2017 ” Terapia zaburzeń czynności systemu
żuchwowo-gnykowo-czaszkowego ” dr n.med.J.Słobodzian-Rakowska, dr
n.wf. A.Rakowski
2017 ” EFP BASIC-Biofunkcyjna koncepcja leczenia problemów
okluzyjnych i posturalnych w ramach planu
rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej ”
prof.C.D’Arcangelo, dr.R.Fasciano

2016 ” Bruksizm, oddychanie i sen oraz ich powiązania z bólem
obszaru jamy ustnej i twarzy, startym uzębieniem, stresem, bólami
głowy ale również z refluksem żołądkowo-jelitowym ” III
Zjazd Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy PTBB
2016 ” Jak diagnozować i leczyć bruksizm ” prof.G.Lavinge
2016 ” Diagnostyka i planowanie leczenia ortodontycznego w 3D ” 3 Shape
2016 ” Diagnostyka i terapia Układu Ruchowego Narządu
Żucia.Projektowanie i wykonanie szyn relaksacyjnych oraz repozycyjnych
z respektem dla stawu skroniowo-żuchwowego ” dr n.med
M.Kulesa-Mrowiecka, lek.ortod.B.Czerwińska-Niezabitowska
2016 ” Rola ortodonty w leczeniu pacjentów niestabilną okluzją ”
dr.C.Aichinger
2016 ” 19 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego ”
2016 ” Współpraca interdyscyplinarna: Próba optymalizacji rezultatów
leczenia u pacjentów z zaburzoną estetyką stomoatologiczną ”
prof.V.Kokich
2016 ” Diagnostyka i leczenia pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i
dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym ”
dr n.med.M.Kulesa-Mrowiecka, lek.ortod.B.Czerwińska-Niezabitowska
2016 ” II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej ”
prof.dr hab.B.Kawala
2016 ” Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w
ujęciu holistycznym ” dr n.med.M.Kulesa-Mrowiecka
dr n.med.B.Czerwińska-Niezabitowska
2016 ” Leczenie ortodontyczne za pomocą przezroczystych alignerów
ORTHOCAPS ” dr W.Khan
2016 ” VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Bóle i inne objawy
chorobowe odczuwane w obrębie głowy, twarzy, połączenia
głowowo-szyjnego- epidemiologia, patogeneza, diagnostyka,
terapia ” prof.dr hab.n med.J.T.Marcinowski
2016 ” Radiologia szczękowo-twarzowa ” dr n med. I.Meissner
2016 ” Międzynarodowa Konferencja;
Okluzja,rejestracja,rehabilitacja,interdyscyplinarne spojrzenie na
leczenie zaburzeń czynnościowych
narządu żucia ” dr.J.Bausch
2016 ” III Dzień Osteopaty, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Bóle i
zawroty głowy-ujęcie wielodyscyplinarne „

Praktyka ortodontyczna:

 • ukończenie studiów na Akademii Medycznej w Poznaniu – 1991r.
 • otwarcie prywatnej praktyki stomatologicznej – 1992r.
 • egzamin specjalizacyjny I stopnia ze stomatologii ogólnej – 1995r.
 • leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych aparatami stałymi i ruchomymi od 1996r.
 • egzamin specjalistyczny II stopnia z ortodoncji – 2002r.
 • leczenie systemem Clear Aligner od 2009r.
 • wykłady dla lekarzy i techników na temat ,,Kliniczne aspekty Clear Aligner” (Szczecin, Lubin, Warszawa, Katowice, Koszalin, Poznań)
 • przynależność do Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego od 2000r
 • udział w kongresach, szkoleniach i wykładach poświęconych ortodoncji

Zakres usług ortodontycznych:

 • Aparaty stałe
 • Aparaty ruchome
 • System Clear Aligner
 • w centralnej relacji łukiem twarzowym i artykulatorem firmy KAVO
 • Aparaty przeciw chrapaniu TAP
 • Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych
 • Szyny relaksacyjne

Szkolenia
Wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje na temat klinicznych aspektów clear aligner odbywają się w grupach max.10 osobowych w Poznaniu i Ośnie Lubuskim. Oddzielnie prowadzone są dla ortodontów, stomatologów i techników zajmujących się ortodoncją .Na wykładach dla lekarzy omawiane są również indywidualne przypadki pacjentów.

Wykłady dla techników obejmują tematy współpracy gabinet – pracownia ortodontyczna, oraz problemy związane z planowaniem leczenia.

 • 2013r.
  07.06.2013r. w Łodzi w ramach Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego odbył się wykład na temat „Aparaty termoformowalne jako alternatywa dla aparatów stałych. Planowanie. Własne przypadki”. W wykładach uczestniczyło 50 ortodontów.
 • 2012r.
  09.11.2012r. w Tarczynie k/Warszawy firma Denon Dental zorganizowała pierwsze wspólne warsztaty Clear Aligner dla lekarzy i technikow pracujących w tym systemie. W ramach warsztatów odbył się wykład na temat „Clear Aligner – własne przypadki”. W warsztatach wzięło udział 30 lekarzy i techników.
 • 29.09.2012r. w Poznaniu w ramach 16 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego odbył się wykład na temat „Termoformowalne aparaty ortodontyczne. Współpraca ortodonty i technika w leczeniu ortodontycznym systemem Clear Aligner”.
 • 09.2012 w Dental Forum został opublikowany pierwszy w Polsce artykuł opisujący leczenie pierwszego pacjenta w Polsce systemem Clear Aligner.
 • 14.09.2012r. w Koszalinie w ramach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego odbył się wykład na temat „System Clear Aligner w leczeniu ortodontycznym” w którym wzięło udział 90 stomatologów.
 • 08.09.2012r. w Tarczynie k/Warszawy firma Denon Dental zorganizowała 3 Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej, na którym odbył się wykład na temat „Termoformowalne Aparaty Ortodontyczne”, w którym uczestniczyło 70 lekarzy i techników.
 • 23.06.2012r. w Katowicach firma Denco zorganizowała kurs „Okluzja cz.2” w ramach którego odbył się wykład na temat „Jak prowadzić proste leczenie ortodontyczne w gabinecie stomatologicznym. Ortodontyczne aparaty termoformowalne jako alternatywa dla apratów stałych”.
 • 25.05.2012r. w Warszawie firma Denco zorganizowała kurs „Okluzja cz.1” w ramach którego odbył się wykład na temat „Jak prowadzić proste leczenie ortodontyczne w gabinecie stomatologicznym”.
 • 20.04.2012r. w Lubiniu k/Wrocławia w ramach Polskiego Towarzystwa Stomatologgicznego odbył się wykład na temat „Proste leczenie ortodontyczne systemem aparatów termoformowalnych” w którym wzięło udział 70 stomatologów.
 • 17.03.2012r. w Szczecine firma Promed zorganizowała wykład na temat „Leczenie ortodontyczne w gabinecie stomatologicznym. Termoformowalne aparaty ortodontyczne”. W wykładach uczestniczyło 30 lekarzy.