696 469 187 kontakt@czopor.pl

Certyfikaty

 • 2019  „Bruksizm- kontrowersyjny problem kliniczny o złożonej etiologii”. dr hab.n.med.prof.nadzw.M.Więckiewicz
 • 2019   „Diagnoza i leczenie zaburzen czynnosciowych układu ruchowego narządu żucia; podejscie oparte na dowodach naukowych”. A.Michelotti.
 • 2019   „22 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr hab.E.Czochorowska
 • 2019   „Filozofia FACE w planowaniu leczenia oraz mechanika leczenia wg.FACE”. A.C.Berthet.
 • 2019  „Zrozumieć T-scan cyfrowy system rejestracji i analizy zwarcia oraz jego integrację z innymi urządzeniami do lepszej diagnozy i efektywniejszego leczenia. D.D.S Ch.J.Stevens.
 • 2018  „Konferencja Międzynarodowa Dni Okluzji” dr.hab.n.med.J.Pietruski
 • 2018  „I Dni okluzji – Ortodoncja,bioestetyka i ssż; symbioza doskonała „dr S.Congost, dr.M.Domingo 
 • 2018  „Sam DAY” dr hab.n.med.J.Pietruski
 • 2018  „Osteopatia jako zabiegi wstępne do ortodoncji pediatrycznej. d.o.T.Kałużny
 • 2018  „Kompleksowe szkolenie.Dysfunkcje ssż w gabinecie ortodonty. dr.R.Moles
 • 2018  „7 Kongres Implantologiczny BEGO Semonds.
 • 2018  ”Zmiana paradygmatu: od normalizacji szkieletu do normalizacji rysów twarzy.Leczenie poprzecznych i strzałkowych (klasaIII) zaburzen zgryzu u pacjentów dorosłych.
 • 2018 Chirurgia jako pierwsza; koordynacja czasowa w chirurgii ortognatycznej. prof.dr hab.n.med. B.Kawala, prof.dr hab.n.med. J.Antoszewska-Smith.
 • 2018  ”21.Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodonycznej.
 • 2018  „Leczenie klasy III. Mechanika asymetryczna. Leczenie interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych”. dr.Chris Chang
 • 2018  „Occlusal workflow in orthodontics”. P.Echarri, DDS, Yong-Min Jo,DDS,MS,Ph.D.
 • 2018  „Diagnostyka Obrazowa Stawów Skroniowo-Żuchwowych”.  dr n.med.A.Szalcunas, dr n.med.M.Kulesa-Mrowiecka
 • 2017  „Optymalny zgryz; jak go znaleźć i utrzymać?”. Dr Wolf-Dieter Seeher.
 • 2017  „Leczenie ortodontyczne zorientowane na drogi oddechowe.Nowe wzorce leczenia w ortodoncji.Wspomaganie cyfrowe” dr R.Moles
 • 2017   „1 Kongres Unii Stomatologii Polskiej”. prof.dr hab n.med.M.Dominiak
 • 2017   ”II Majówka Ortodontyczna”. dr L.Giuseppe Ruso, tech.dent.M.Ciaatiello, tech.dent.P.Matusiak, mgr M.Tarasiuk
 • 2017   „Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego”. dr n.med.J.Słobodzian-Rakowska, dr n.wf. A.Rakowski
 • 2017   „EFP BASIC-Biofunkcyjna koncepcja leczenia problemów okluzyjnych i posturalnych w ramach planu  rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej”. prof.C.D’Arcangelo, dr.R.Fasciano
 • 2016   „Bruksizm, oddychanie i sen oraz ich powiązania z bólem obszaru jamy ustnej i twarzy, startym uzębieniem, stresem, bólami głowy ale również z refluksem żołądkowo-jelitowym”. III Zjazd Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy PTBB
 • 2016   „Jak diagnozować i leczyć bruksizm”. prof.G.Lavinge
 • 2016   „Diagnostyka i planowanie leczenia ortodontycznego w 3D”. 3 Shape
 • 2016   „Diagnostyka i terapia Układu Ruchowego Narządu Żucia.Projektowanie i wykonanie szyn relaksacyjnych oraz repozycyjnych  z respektem dla stawu skroniowo-żuchwowego”. dr n.med M.Kulesa-Mrowiecka, lek.ortod.B.Czerwińska-Niezabitowska
 • 2016   „Rola ortodonty w leczeniu pacjentów niestabilną okluzją”. dr.C.Aichinger
 • 2016   „19 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”.
 • 2016   „Współpraca interdyscyplinarna: Próba optymalizacji rezultatów leczenia u pacjentów z zaburzoną estetyką stomoatologiczną”. prof.V.Kokich
 • 2016   „Diagnostyka i leczenia pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym” dr n.med.M.Kulesa-Mrowiecka, lek.ortod.B.Czerwińska-Niezabitowska
 • 2016   „II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej”. prof.dr hab.B.Kawala
 • 2016   „Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym”. dr n.med.M.Kulesa-Mrowiecka   dr n.med.B.Czerwińska-Niezabitowska
 • 2016   „Leczenie ortodontyczne za pomocą przezroczystych alignerów  ORTHOCAPS”. dr W.Khan
 • 2016   „VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Bóle i inne objawy chorobowe odczuwane w obrębie głowy, twarzy, połączenia  głowowo-szyjnego- epidemiologia, patogeneza, diagnostyka, terapia”. prof.dr hab.n med.J.T.Marcinowski
 • 2016   „Radiologia szczękowo-twarzowa”. dr n med. I.Meissner
 • 2016   „Międzynarodowa Konferencja; Okluzja,rejestracja,rehabilitacja,interdyscyplinarne spojrzenie na leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia”. dr.J.Bausch
 • 2016   „III Dzień Osteopaty, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Bóle i zawroty głowy-ujęcie wielodyscyplinarne”.
 • 2015   „Jak diagnozować i leczyć ból jamy ustnej i twarzy”. prof.dr hab.med J.Dobrogowski
 • 2015   „1 Sympozjum Cyfrowej Ortodoncji”. Dr.A.Busato, Dr H.Hammad
 • 2015   „18 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”.
 • 2015   „Leczenie skomplikowanych pacjentów interdyscyplinarnych”. prof.nadzw.dr hab.n.med. K.Woźniak
 • 2015   „XIV Konferencja naukowa PASE: Okluzja w diagnostyce i planowaniu leczenia”. Dr.D.Martin
 • 2015   „Majówka Ortodontyczna”. PTTD
 • 2015   „Błędy i powikłania w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów ze startymi zębami i bruksizmem na przykładach klinicznych”.  lek.stom.B.Szczerbaniewicz
 • 2015   „Jak uniknąć błędów i komplikacji w rejestracji zwarcia na przykładzie systemu Panadent i analizatora twarzowo-zębowego Koisa”. lek.stom.B.Szczerbaniewicz
 • 2015   „Konferencja PTS, CEDE, Stomatologia Kliniczna”. prof.dr hab.n. med.B.W.Loster
 • 2015   „INVISALIGN Master Class”. R.Pascaud  Vice President, International 
 • 2015   „INVISALIGN TC2”. R.Pascaud Vice President, International
 • 2015   „Rola ortodonty w planowaniu leczenia pacjentów z zaburzeniami estetycznymi i funkcjonalnymi narządu żucia”. lek.stom.M.Bartkowiak
 • 2015   „Podstawy artykulacji, praca z łukiem twarzowym i komputerowa diagnostyka ssż”. F.Mack
 • 2015   „Warsaw Orthodontic Congress”. Dr.A.Becker, Dr.S.Chaushu, Dr.L.Bjorn, Dr.G.S.Samson
 • 2015   „Orthoanalyzer Basic Training”. R.Binner Fleckenstein
 • 2015   „IV Ogólnopolska Sesja Stomatologiczna: Okluzja.Terapia i praktyka.Dlaczego warto się uśmiechać. I Sesja Akademii Okluzji- cz.2”. dr hab.n.med.T.Sierpińska, dr n.med.J.Ciesielski, lek.stom.K.Adamowicz
 • 2015   „IV Ogólnopolska Sesja Stomatologiczna; Okluzja.Teoria i praktyka.Dlaczego warto się uśmiechać. I Sesja Akademii Okluzji – cz.1”. dr hab.n.med.T.Sierpińska, dr n.med.D.Bukowska, B.Rondeau DDS, lek.stom.K.Adamowicz  
 • 2014   „Jak leczyć ból? Problem bólu widziany oczami lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów”. prof.dr hab.med.J.Dobrogowski
 • 2014   „INVISALIGN TC1”. R.Pascaud Vice President,Inteniational
 • 2014   „Okluzja w praktyce poziom III”. lek.stom.B.Szczerbaniewicz
 • 2014   „Okluzja w praktyce poziom II”. lek.stom.B.Szczerbaniewicz
 • 2014   „5 Kongres BEGO Implant Systems”. prof.dr.hab.R.Koczorowski,prof.dr.hab.A.Wojtowicz
 • 2014   „Okluzja w praktyce poziom I”. lek.stom.B.Szczerbaniewicz
 • 2014   „Okluzja funkcjonalna – praktyczny punkt widzenia. XX Zjazd Zespołów Stomatologicznych”. prof.dr hab.n.med.Suliborski
 • 2014   „90 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr hab.P.Fudalej
 • 2014   „EOS 2014, Technologia i biologia – czego się nauczyliśmy”. dr hab.P.Fudalej
 • 2014   „Piezochirurgia – nowy wymiar bezpieczeństwa i precyzji w chirurgii stomatologicznej”. prof.S.Dibara, dr.E.Keser
 • 2014   „Wprowadzenie do okluzji na przykładach klinicznych”. lek.stom.B.Szczerbaniewicz
 • 2014   „I Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej”. prof.nadzw.dr hab.B.Kawala
 • 2014   „Resorpcja korzeni w leczeniu ortodontycznym”.prof.I.Kjaer
 • 2014   „Diagnostyka dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia i podstawowe formy leczenia przy pomocy szyn okluzyjnych”. prof.dr hab.n.med.S.Baron
 • 2013   „Further education and training certification. eClinger Certification Seminar 2013”. prof.dr.TaeWeon Kim
 • 2013   „Clear-Aligner Advanced Course. The innovative  and effective splint therapy offering complete control”. dr.P.Echarii
 • 2013   „Rozbieżności Boltona; podejście diagnostyczne i współczesne sposoby leczenia”. dr.P.Manzo
 • 2013   „17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr hab.n.med.M.Zadurska
 • 2013   „Leczenie interdyscyplinarne – przyszłość ortodoncji”. prof.D.Martin
 • 2013   „Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej po zmianie przepisów”. M.Kamiński
 • 2013   „Sesja specjalna dr Johna Koisa. Planowanie leczenia i okluzja”. dr.J.Kois, dr.J.Pietruski
 • 2013   „I Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny”. dr.n.med.E.Czochorowska
 • 2013   „Nowe koncepcje kliniczne w leczeniu wad klasy II: czy czynnościowa stymulacja żuchwy jest mitem”. prof.D.Suarez-Quintanilla
 • 2013   „Zmiana wzorców leczenia ortodontycznego”. prof.W.R.Proffit
 • 2012   „HOMEOBLOCK Training Course”. Certification # 0111912
 • 2012   „Nowoczesne leczenie interdyscyplinarne: znaczenie periodontologii w ortodoncji”. dr.E.Amm
 • 2012   „16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr hab.n.med.M.Zadurska
 • 2012   „16 Zjazd PTO. Sesja dla techników ortodontycznych”. dr n.med.A.Geis
 • 2012   „Staw skroniowo-żuchwowy. Leczenie zespołowe ortodontyczno-periodontologiczne. Leczenie wad klasy II”. dr hab.n.med.M.Zadurska
 • 2012   „Jak radzić sobie z leczeniem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych w świetle najnowszych doniesień naukowych”. prof.J.P.Okeson
 • 2012   „XVIII Zjazd Zespołów Stomatologicznych. Dysfunkcje URNŻ”. prof.dr hab.n.med.S.Suliborski
 • 2012   „3 Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej ” W.Królikowski
 • 2011   „Fundamenty leczenia aparatami stałymi,funkcjonalnymi,szyną Splint oraz ortodoncja kosmetyczna. Rozwój technik leczenia i ewolucja systemów samoligaturujących”.  dr.M.C.Alpren
 • 2011   „15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. prof.nadzw.dr hab.n.med.B.Kawala
 • 2011   „Leczenie wad szkieletowych”. prof.U.Hagg
 • 2011   „Sympozjum protetyczno-ortodontyczne Vertex&Scheu Dental”. W.Królikowski
 • 2011   „Przenoszenie warunków okluzyjnych z gabinetu do laboratorium – jak unikać błędów”. dr.B.Szczerbaniewicz
 • 2010   „Zasady postępowania z chorymi przed leczeniem ortodontycznym z punktu widzenie możliwości wystąpienia  bólowego zespołu dysfunkcji narządu żucia”. prof.dr hab.n.med.M.Kleinrok
 • 2010   „Clear Aligner – alternatywa dla aparatów stałych w leczeniu niewielkich wad zgryzu”. dr n.med.E.Szczęch
 • 2010   „14 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr I.Dunin-Wilczyńska
 • 2010   „Estetyka twarzy i projektowanie uśmiechu czyli jak osiągnąć w leczeniu ortodontycznym rezultaty powyżej normy”. dr D.M.Sarver
 • 2010   „Zasady stosowania szyn zwarciowych i protetyczne leczenie zaburzeń wysokości zwarcia”.  prof.dr hab.n.med.S.Baron
 • 2010   „Wrodzone wady rozwojowe – leczenie wielospecjalistyczne. Staw skroniowo-żuchwowy w aspekcie ortodontycznym. Stabilność wyniku leczenia ortodontycznego. Mikroimplanty ortodontyczne TOMAS”. prof.A.Pisulska-Otremba, dr M.Iwanecka-Zduńczyk, prof.M.Kaminek, dr.M.Stefkova
 • 2010   „II Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej”. prof.S.Baron
 • 2010   „Mikroimplanty jako wzmocnienie zakotwienia”. prof.Hyo-Sang Park
 • 2009   „Alternatywy w stomatologii”. DDS M.A.Miyasaki
 • 2009   „Wybrane zagadnienia kliniczne w ortodoncji”. dr n.med.lek stom.E.Czochorowska
 • 2009   „Kluczowe czynniki sukcesu w ortodoncji i ortopedii szczękowo-twarzowej – co robić i jakim sposobem? Kurs ortodontyczno-periodontologiczny: ortodontyczne podejście do pacjentów periodontologicznych i periodontologiczne podejście do pacjentów ortodontycznych”. dr T.Baccetti
 • 2009   „Nowa metoda leczenia w uzębieniu mieszanym: jak i kiedy korygować wady zgryzu bez dotykania zębów stałych”. dr M.Rosa
 • 2009   „13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr hab.B.Kawala
 • 2009   „Leczenie przyczynowe wad dotylnych”. prof. N.Kucukkeles
 • 2009   „Skuteczne, efektywne i nowoczesne leczenie ortodontyczne”. dr.A.Sondhi, dr C.Melrose, dr L.Fernandez
 • 2009   „I Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej”. dr n.med.M.Duda
 • 2009   „Nowoczesne aparaty i techniki leczenie w ortodoncji”. prof.V.Kalra
 • 2009   „Wyrównanie zębów i korekta rysów twarzy: doświadczenia zebrane na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat”. prof.J.A.McNamara
 • 2008   „XIV Zjazd Zespołów Stomatologicznych: Stomatologia estetyczna. Ortopedia szczękowa”. prof.dr hab.n.med.S.Suliborski
 • 2008   „1.Leczenie oparte na cefalometrii. Relacje szkieletowe i tkanek miękkich. Użyteczne VTO  2.Nowe spojrzenie na retainery klejone. Istotne aspekty stabilności odległego wyniku leczenia. Właściwa jakość  ortodoncji –  wyjście naprzeciw popularnym trendom”. prof.B.U.Zachrisson
 • 2008   „Miniśruby kotwiące i inne implanty kotwiące w ortodoncji – teoria i praktyka”. dr I.Marek
 • 2008   ”Efektywne leczenie klasy II. Aspekt biologiczny i biomechaniczny”. prof.E.K.Basdra
 • 2008   „12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. prof.zw.dr hab.A.Komorowska
 • 2008   „Kreatorzy uśmiechu”. A.Staniszewska
 • 2008   „Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia”. prof.V.G.Kokich
 • 2008   „Recydywy”. Doc.MUDr.M.Spidlen
 • 2008   „Retencja po leczeniu ortodontycznym, recydywy i powikłania, przypadki kliniczne”. Doc.M.Spidlen
 • 2008   „Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatu Twin Block – nowe koncepcje”. dr J.Sander, dr A.Marray  
 • 2008   „Leczenie ortodontyczne u pacjentów z chorobami przyzębia. Planowanie leczenia ortodontycznego u pacjentów rosnących z brakami zębowymi”. dr n.med.E.Czochorowska
 • 2007   „Ortodontyczne i interdyscyplinarne leczenie pacjentów dorosłych”. dr.M.Rosa
 • 2007   „11 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. prof.zw.dr hab.A.Komorowska
 • 2007   „Ortoimplantologia – zakotwiczenie podniebienne, jarzmowe i miniśruby”. prof.N.Erverdi
 • 2007   „Orto-kontrowersje:ekstrakcje czy nie? Konsekwencje planowania leczenia”. lek.stom.M.Wilk
 • 2007   „Stomatologia praktyczna XXI wieku”. dr hab.W.Markwitz
 • 2006   „Efektywne leczenie wad klasy II i III: podejście oparte na faktach naukowych w ortopedii szczękowo-twarzowej”.  dr.T.Baccetti
 • 2006   „10 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr n.med.I.Dunun-Wilczyńska
 • 2006   „Technika łuku prostego z niskim tarciem (SWLF)”. prof.D.Suarez
 • 2006   „Nowe trendy w stomatologii”. prof.dr hab.H.Shaw
 • 2006   „Nowe horyzonty w ortodoncji i ortopedii szczękowej”. prof.W.Clark
 • 2006   „Diagnostyka i leczenie stawu skroniowo-żuchwowego”. dr R.C.Moles
 • 2006   „Alternatywa i posturalna ortodoncja dla dzieci i młodzieży”. prof.M.Korn
 • 2006   „Leczenie zgryzu głębokiego u pacjentów dorosłych”. dr V.Cacciafesta
 • 2006   „Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka chorób jamy ustnej”. prof.dr hab.M.Ziętek
 • 2005   „System MBT – specyficzne zastosowania. Przypadki graniczne, ortodontyczne leczenie przypadków chirurgicznych”. lek.den.D.Miśkiewicz
 • 2005   „MBT System – Borderline, Orthognatic and Surgical Cases”. dr L.R.Christensen, dr C.Melrose, dr J.Schpley
 • 2005   „Nowości stomatologii światowej”. prof.AM dr hab.W.Horst-Sikorska
 • 2005   „9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. dr n.med.I.Dunin-Wilczyńska
 • 2005   ”Faza końcowa leczenia ortodontycznego; co każdy klinicysta powinien wiedzieć”. prof.V.G.Kokich
 • 2005   „Cele, diagnoza, planowanie i system sił w leczeniu ortodontycznym”. dr.M.C.Corbett
 • 2005   „Ortodoncja i ortopedia zębowo-twarzowa.Synteza metod leczenia”. dr J.A.McNamara
 • 2004   „Współpraca interdyscyplinarna ortodonty, periodontologa i protetyka w celu osiągnięcia lepszych wyników estetycznych”. prof.B.U.Zachrisson, dr S.Toreskog
 • 2004   „Leczenie zgryzów otwartych w różnych okresach rozwojowych”. prof.N.Kucukkeles
 • 2004   „8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. prof.A.Komorowska
 • 2004   „Leczenie ortodontyczne poszczególnych wad zgryzu”. prof.M.Kaminek, dr M.Stefkova
 • 2004   „PTO”. prof.V.G.Kokich
 • 2003   „7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego”. prof.A.Komorowska
 • 2003   „Orthodontic fixed appliances – bending of arches”. dr.M.Stefkova
 • 2003   „Pacjenci dorośli i leczenie ortodontyczne z włączeniem chirurgii”. dr.S.Williams
 • 2002   DYPLOM SPECJALISTY II STOPNIA z ORTODONCJI
 • 2002   „Zastosowanie najnowszych badań naukowych w praktyce ortodontycznej”. W.R.Proffit
 • 2002   „Nawroty i retencje”. prof.dr R.Miethke
 • 2002   „Dwuetapowe leczenie ortodontyczne”. prof.M.Hamanda
 • 2002   „Nowe poglądy na eliminowanie nawyków ustnych i sterowanie procesem wyrzynania zębów stałych za pomocą nowoczesnego aparatu standardowego”. dr J.Flutter
 • 2002   „Cefalometria – kurs podstawowy”. dr hab.n.med G.Śmiech-Słomkowska
 • 2001   „Planowanie leczenia: ekstrakcja czy dystalizacja? Periodontologia a leczenie ortodontyczne. Różne techniki ortodontyczne, leczenie techniką Straight Wire. Technika segmentowa”.  prof.B.U.Zachrisson
 • 2001   „Kurs II stopnia. Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi”. prof.M.Kaminek, dr M.Stefkova
 • 2001   „Technika łuków podniebiennych: Orthorama”. dr hab.n.med G.Śmiech-Słomkowska
 • 2001   „Klinicky seminar se zahranicni ucasti”. prof.dr R.Miethke, MUDr.M.Kotova
 • 2001   „Symptomatologia radiologiczna i diagnostyka różnicowa wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych”. prof.dr hab.n.med.A.Pisulska-Otremba
 • 2000   „Radiologia stomatologiczna”. prof.AM dr hab.H.Limanowska-Shaw 
 • 2000   ”Kurs I stopnia. Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi”. prof.M.Kaminek, dr.M.Stefkova
 • 1997   „Kurs II stopnia z wykonywania stałych aparatów ortodontycznych”. dr.D.Vasey
 • 1997   ”Leczenie wad narządu żucia przy użyciu płyt Schwarza”. prof.dr hab.Z.Charazińska
 • 1996   „Kurs podstawowy z wykonywania stałych aparatów ortodontycznych”.dr D.Vasey
 • 1995   DYPLOM I STOPNIA SPECJALIZACJI w ZAKRESIE STOMATOLOGII OGÓLNEJ
 • 1994   „Lasery w medycynie”. doc.dr hab.inż.L.Pokora
 • 1991   DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW na AKADEMII MEDYCZNEJ w POZNANIU